Referenties

Referenties Expertgroep

  • Sedert 2004 vaste adviseur van de Tweede Kamer en deelnemer aan openbare en besloten hoorzittingen in de Tweede Kamer inzake klokkenluiderszaken.
  • Sinds 2008 vaste adviseur van de Minister en het directoraat generaal personele zaken publieke sector van het ministerie van BZK inzake klokkenluiderszaken.
  • Vanaf 2010 t/m 2016 in samenwerking met de Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV) en tezamen met Prof. mr. Pieter van Vollenhoven (voorzitter SMV) deelnemer werkgroep initiatiefnemers wettekst ‘Wet Huis voor Klokkenluiders’.

PvV PenningWaardering Expertgroep

In 2012 werd de Expertgroep gewaardeerd met de Prof. mr. Pieter van Vollenhoven Penning.  Deze bronzen penning – die jaarlijks wordt uitgereikt – is in 2012 door de Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV) geïntroduceerd en is bedoeld om personen en organisaties te waarderen die zich op een bijzondere, navolgenswaardige manier hebben ingezet voor de veiligheid in de samenleving. De Expertgroep ontving de penning uit handen van de voorzitter van de SMV, Prof. mr. Pieter van Vollenhoven.

Koninklijke onderscheiding

Koningsdag onderscheidingIn 2015 werd (toenmalig) voorzitter van de Stichting Expertgroep Klokkenluiders, Gerrit de Wit, een Koninklijke onderscheiding toegekend. Jarenlang zette hij zich onvoorwaardelijk en onvermoeibaar in voor de verbetering van de positie van melders van maatschappelijke misstanden en klokkenluiders.

Gerrit werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn baanbrekende activiteiten ten dienste van de samenleving.

Op de foto burgemeester Joeri Minses (l) en Gerrit de Wit (r) op Koningsdag 2015.