Jaarverslagen

Publicatieplicht ANBI-instelling
Als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) (zie STICHTING > ANBI-INSTELLING) is de Stichting Expertgroep Klokkenluiders verplicht haarJaarverslagen openbaar te maken op internet.

Jaarverslag 2015
Rekening & Verantwoording 2015 Stichting Expertgroep Klokkenluiders
Jaarrekening Stichting Expertgroep Klokkenluiders 2015
Overzicht Kostentoedeling Gesubsidieerde Activiteiten 2015 Stichting Expertgroep Klokkenluiders(Bijlage bij Jaarrekening 2015)
Cijfermatig overzicht Expertgroep 2015

Jaarverslag 2014
Jaarrekening Stichting Expertgroep Klokkenluiders 2014
Overzicht Kostentoedeling Gesubsidieerde Activiteiten 2013 & 2014 Stichting Expertgroep Klokkenluiders – (Bijlage bij Jaarrekening 2014)
Vaststelling subsidie Stichting Expertgroep Klokkenluiders 2013-2014 – (Brief Ministerie BZK d.d. 23 maart 2015)

Jaarverslag 2013
Rekening & Verantwoording 2013-2014 Stichting Expertgroep Klokkenluiders