Advies & Ondersteuning

Bevindt u zich in een situatie waarin u advies en/of ondersteuning wenst van de Expertgroep Klokkenluiders, dan kunt u contact opnemen met de Expertgroep. (Via CONTACT in het linkermenu).

De taakstelling van de Expertgroep leest u hier.

De Expertgroep werkt nauw samen met verscheidene partners die actief zijn op (deel)terreinen die relatie hebben met het onderwerp ‘melden van misstanden’ en ‘klokkenluiden’. Deze samenwerkingspartners onderschrijven de doelstellingen van de Expertgroep en staan vermeld bij het onderdeel PARTNERS op deze website.

Indien u behoefte heeft aan professioneel advies en goede tips hoe om te gaan met ‘stress’ verwijzen wij u naar de publicatie daarover op deze website bij het onderdeel EXPERTGROEP > ADVIES & ONDERSTEUNING.

Psychosociaal Supportmodel Expertgroep 2015:

Psychosociaal 4