Jaarverslagen

Publicatieplicht ANBI-instelling
Als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) (zie STICHTING > ANBI-INSTELLING) is de Stichting Expertgroep Klokkenluiders verplicht haar Jaarverslagen openbaar te maken op internet.

Jaarverslag 2020 > Beschikbaar en gepubliceerd.

JAARREKENING.ST.EXP.GROEP.2020

JAARREKENING.ST.EXP.GROEP.2020

Jaarverslag 2019 > Beschikbaar en gepubliceerd.

JAARREKENING.ST.EXP.GROEP.2019

Jaarverslag 2018 > Beschikbaar en gepubliceerd.

JAARREKENING.ST.EXP.GROEP.2018

Jaarverslag 2017 > Beschikbaar.

Jaarverslag 2016 > Beschikbaar.

Jaarverslag 2015
Rekening & Verantwoording 2015 Stichting Expertgroep Klokkenluiders Jaarrekening Stichting Expertgroep Klokkenluiders 2015 Overzicht Kostentoedeling Gesubsidieerde Activiteiten 2015 Stichting Expertgroep Klokkenluiders(Bijlage bij Jaarrekening 2015) Cijfermatig overzicht Expertgroep 2015

Jaarverslag 2014
Jaarrekening Stichting Expertgroep Klokkenluiders 2014
Overzicht Kostentoedeling Gesubsidieerde Activiteiten 2013 & 2014 Stichting Expertgroep Klokkenluiders – (Bijlage bij Jaarrekening 2014)
Vaststelling subsidie ​​Stichting Expertgroep Klokkenluiders 2013-2014 – (Kort Ministerie BZK dd 23 maart 2015)

Jaarverslag 2013
Rekening & Verantwoording 2013-2014 Stichting Expertgroep Klokkenluiders