Persberichten

2017
Persbericht Klokkenluidershuis moet gaan onderzoeken – Expertgroep Klokkenluiders, 29 november 2017
Persbericht Huis voor Klokkenluiders handelt in strijd met de Wet – Expertgroep Klokkenluiders, 20 oktober 2017

2016
Persbericht Nieuwe voorzitter Expertgroep Klokkenluiders – Expertgroep Klokkenluiders, 4 juli 2016
Taak Adviespunt Klokkenluiders krijgt wettelijke basis – Adviespunt Klokkenluiders, 1 maart 2016

2015
Persbericht misstanden “zwanendriften” / ambtelijke corruptie – Expertgroep Klokkenluiders, 3 mei 2015

2013
Persbericht Machinaties ontslagzaken overheden – Expertgroep Klokkenluiders, 26 november 2013
Persbericht Expertgroep i.v.m. PubLeaks – Expertgroep Klokkenluiders, 13 september 2013
Advies Expertgroep Nota van Wijziging aangaande vervallen Fonds – Expertgroep, 6 september 2013
Klokkenluiders hebben Adviespunt Klokkenluiders in 2012 gevonden – Adviespunt Klokkenluiders, 13 maart 2013

2012
Persbericht ‘Mens is gehoorzaam, zelfs als dat schadelijk is voor een ander’ – VU Amsterdam, 29 februari 2012

2010
Persbericht / beantwoording vragen – Gerrit de Wit, 30 september 2010
Voorzitter Klokkenluiders met de dood bedreigd – De Telegraaf, 28 september 2010