Bestuurlijke (integriteit)systemen

  • De Expertgroep Klokkenluiders heeft – in samenwerking met haar vaste partner SBV-forensics – integriteit bevorderende bestuurlijke systemen ontwikkeld, waaronder meldingsprocedures voor het melden van integriteitsinbreuken.
  • Systemen die voldoen aan de juridische zorgverplichtingen van organisaties (bestuur en management).