Onderzoeken

Aan onderzoeksuitvoering en rapportage door de Expertgroep – al dan niet in samenwerking met haar (vaste) partners – worden hoge professionele eisen gesteld. Indien de Expertgroep een onderzoek instelt en daarvan een rapportage samenstelt, is de verslaglegging per definitie confidentieel. Wanneer de Expertgroep een Expert Opinion uitbrengt geldt eveneens vertrouwelijkheid. Een uitzondering betreft Expert Opinion op speciaal verzoek (bij Overeenkomst van Opdracht), waarbij de opdrachtgever besluit de Expert Opinion publiek bekend te maken.

Lopende onderzoeken

  1. Sinds 2014 loopt de deskreview naar de Vuurwerkramp Enschede (13 mei 2000).
  2. Sinds 2015 voert INTERVICT van de Universiteit van Tilburg in samenwerking met de Stichting Expertgroep Klokkenluiders wetenschappelijk onderzoek uit naar de gevolgen van klokkenluiden op de mentale gezondheid van melders en klokkenluiders.