Statuten 2010

Op 27 augustus 2010 is bij notariële akte de Stichting Expertrgroep Klokkenluiders opgericht. Een samenvatting van de statutaire taakstelling leest u hier.