Toelichting Wet Huis voor Klokkenluiders

Documenten wetgevingstraject Huis voor Klokkenluiders
Relevante documenten op dit thema zijn te raadplegen via onderstaande links.

Met ingang van 1 juli 2016 is te Utrecht het Huis voor Klokkenluiders geopend.
De integrale tekst van de Wet Huis voor Klokkenluiders vindt u hier.