Taakstelling

De Raad van Advies fungeert als klankbord voor het Bestuur bij kwesties betreffende het beleid, de strategie en de koers van de Stichting Expertgroep Klokkenluiders. Verder geeft zij gevraagd en ongevraagd advies over alle zaken betreffende de Stichting Expertgroep Klokkenluiders.