Psycho-sociale Support: begeleiding, ondersteuning en verwijzing

Lotgenotenbijeenkomsten

Op 29 mei 2015 heeft de Expertgroep Klokkenluiders voor het eerst een lotgenotenbijeenkomst georganiseerd gericht op de partners en andere gezinsleden van melders van maatschappelijke misstanden en klokkenluiders. Zie voor nadere informatie de uitnodiging van deze bijeenkomst. Inmiddels hebben meerdere van dergelijke bijeenkomsten plaatsgehad.


Opzet Supportsysteem Expertgroep:

Psychosociaal 1

Psychosociaal Supportmodel Expertgroep in 2012 en 2013
Psychosociaal 2

Opleiding Psychosociale Support 2014
Psychosociaal 3

Psychosociaal Supportmodel Expertgroep 2015
Psychosociaal 4