Presentaties

2014
Reactie SV Perikles n.a.v. Symposium Klokkenluiden d.d. 19 februari 2014 – Studie Vereniging Perikles, 19 maart 2014

20131213 Seminar GdW+RvR

Gerrit de Wit ((toenmalig) voorzitter Expertgroep) en Ronald van Raak (Tweede Kamerlid en initiatiefnemer Wet Huis voor Klokkenluiders) tijdens het seminar van de Expertgroep Klokkenluiders op 13 december 2013 te Culemborg.

2013
Inleiding Voorzitter Stichting Expertgroep Klokkenluiders – Seminar 13 december 2013
Toespraak voorzitter Adviespunt Klokkenluiders bij presentatie Jaarverslag 2012 – Adviespunt Klokkenluiders, 13 maart 2013