Bestuursbeloning

Publicatieplicht ANBI-instelling
Als Algemeen Nut Beogende Instelling (zie STICHTING > ANBI-INSTELLING) is het bestuur van de Stichting Expertgroep Klokkenluiders verplicht om haar Beloningsbeleid openbaar te maken.

Beloning bestuurders Stichting Expertgroep Klokkenluiders
De op statutaire voorwaarden  toegelaten bestuurders die bij Stichting Expertgroep Klokkenluiders zijn aangesteld, zijn alle vrijwilligers zonder dienstverband met de Stichting.

De leden van het bestuur en de directeur van de Expertgroep ontvangen geen beloning voor hun statutaire taken. Zij hebben wel recht op vergoeding van gemaakte (on)kosten in de uitoefening van hun functie en op een niet bovenmatig vacatiegeld.

Voor 2020 is geen vacantiegeld uitgekeerd aan het bestuur.