Partners wetgevingstraject

Vanuit de doelen die de Expertgroep aangaande het wetgevingstraject heeft gesteld heeft zij daar samenwerkingspartners bij gezocht om gezamenlijke doelen te verwezenlijken en daarbij maatwerk te leveren.

Op 1 maart 2016 is de Wet Huis voor Klokkenluiders door de Eerste Kamer aangenomen.
Met ingang van 1 juli 2016 is te Utrecht het Huis voor Klokkenluiders geopend.

Logo Tweede KamerTWEEDE KAMER

Voor informatie over de Tweede Kamer klik hier.

 

STICHTING MAATSCHAPPIJ EN VEILIGHEID (SMV) Logo SMV

Voor informatie over de Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV) klik hier.

 

Logo Ministerie BiZaMINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Voor informatie over het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties klik hier.

 

Logo NOMNATIONALE OMBUDSMAN *

Voor informatie over de Nationale ombudsman klik hier.

 

* In het oorspronkelijk wetsvoorstel Huis voor Klokkenluiders werd beoogd om het ‘Huis’ onder te brengen bij de Nationale ombudsman. Na behandeling op 20 mei 2014 van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer werd besloten daarvan af te zien en het ‘Huis’ vorm te geven als een zogeheten bijzondere ZBO (Zelfstandig Bestuursorgaan). Dientengevolge was vanaf dat moment de Nationale ombudsman geen directe samenwerkingspartner meer in het kader van het wetsvoorstel.