Links

In de afweging om op de website links naar derden te vermelden hanteert de Expertgroep de volgende criteria:
1. betreft u of uw organisatie een (directe) samenwerkingspartner van de Expertgroep;
2. bestaat er verband met de thema’s melding van (ernstige) maatschappelijke misstanden of klokkenluiden;
3. draagt de link naar u of uw organisatie bij aan het bereiken van de taak- en doelstellingen van de Expertgroep.

Samenwerkingspartners wetsvoorstel Huis voor Klokkenluiders *
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV)
Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK)
De Nationale ombudsman **

* Op 1 maart 2016 is de Wet Huis voor Klokkenluiders door de Eerste Kamer aangenomen. Met ingang van 1 juli 2016 is te Utrecht het Huis voor Klokkenluiders geopend.
** In het oorspronkelijk wetsvoorstel Huis voor Klokkenluiders werd beoogd om het ‘Huis’ onder te brengen bij de Nationale ombudsman. Na behandeling op 20 mei 2014 van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer werd besloten daarvan af te zien en het ‘Huis’ vorm te geven als een zogeheten bijzondere ZBO (Zelfstandig Bestuursorgaan). Dientengevolge was vanaf dat moment de Nationale ombudsman geen directe samenwerkingspartner meer in het kader van het wetsvoorstel.

Samenwerkingspartners doelstellingen Expertgroep
Stichting Centrum’45 : Behandeling Psychotrauma’s
SBV Forensics : Forensisch Onderzoek
Schravenmade Advocaten : Juridisch Gespecialiseerde Partner
Haak Mediation B.V. : Mediaton
PAS Publicaties : Pers- en Publiciteitsbureau
Waarheidsvinding : Onderzoek Gerechtelijke Dwalingen en Onopgeloste Zaken

Netwerkpartners
Vakbond De Unie
Huis voor Klokkenluiders

Overige Links
Transparency International Nederland (TI-NL)
Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP)
Publeaks
Meld Misdaad Anoniem (M)
Public Concern at Work (PCAW)