Referenties

Referenties Expertgroep

  • Sedert 2004 vaste adviseur van de Tweede Kamer en deelnemer aan openbare en besloten hoorzittingen in de Tweede Kamer inzake klokkenluiderszaken.
  • Sinds 2008 vaste adviseur van de Minister en het directoraat generaal personele zaken publieke sector van het ministerie van BZK inzake klokkenluiderszaken.
  • Vanaf 2010 t/m 2016 in samenwerking met de Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV) en prof.  Pieter van Vollenhoven (voorzitter SMV) deelnemer werkgroep wettekst ‘Wet Huis voor Klokkenluiders’.

PvV PenningWaardering Expertgroep

In 2012 werd de Expertgroep gewaardeerd met de Prof. Pieter van Vollenhoven Penning. Deze bronzen penning – die jaarlijks wordt uitgegeven – wordt in 2012 door de Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV) ontworpen om personen te waarderen die zich op een bijzondere wijze voor de veiligheid van de samenleving hebben ingezet.

Koninklijke onderscheiding

Koningsdag onderscheidendIn 2015 werd oprichter en voorzitter van de Stichting Expertgroep Klokkenluiders, Gerrit de Wit, een Koninklijke onderscheiding toegekend. Jarenlang zette hij zich onvoorwaardelijk en onvermoeibaar in voor de verbetering van de positie van melders van maatschappelijke misstanden en klokkenluiders.

Gerrit werd Ridder in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn activiteiten ten dienste van de samenleving.

Op de foto burgemeester Joeri Minses (l) en Gerrit de Wit (r) op Koningsdag 2015.