Radio

2017
‘Klokkenluiders zonder schroom naar Huis’ – BNR Nieuwsradio, 13 maart 2017
“Volgens minister Plasterk van Binnenlandse Zaken kunnen klokkenluiders gewoon naar het Huis voor Klokkenluiders stappen zonder bang te zijn dat hun informatie bij de overheid terechtkomt.”

AIVD’er tijdelijk werkzaam geweest in Huis voor Klokkenluiders – BNR Nieuwsradio, 13 maart 2017
“Bij het Huis voor Klokkenluiders, waar mensen vertrouwelijk kunnen aankloppen om misstanden op hun werk te melden, heeft tijdelijk een medewerker van de AIVD gewerkt. Bestuursvoorzitter van het Klokkenluidershuis Paul Loven garandeert op BNR de anonimiteit van de klokkenluiders.

Eerste Jaarverslag Huis voor Klokkenluiders – NPO Radio 1, 13 maart 2017 (Klik bij ‘Luister terug’ op de afspeelbutton 06:00 – 07:00, fragment 43’05” tot 48’33”)
“Radiopresentator Jurgen van den Berg in gesprek met Huis voor Klokkenluiders-voorzitter Paul Loven tijdens het NOS Radio 1 Journaal.”

Interview met commandant Vliegbasis Eindhoven Elanor Boekholt – BNR Nieuwsradio, 10 maart 2017 (Vanaf 17’50” tot 27’30”)
“Boekholt geeft aan dat zij bezorgd is over de toestand van Van Wulfen. Dat kan een gevaar voor de vliegveiligheid geven. Boekholt geeft als voorbeeld dat een scheiding of voorhoofdholteontsteking reden kan zijn voor het tijdelijk niet inroosteren van vliegend personeel.  Boekholt geeft net als in de rechtszaak aan dat het vaak gebeurt dat personeel tijdelijk niet wordt ingeroosterd. Net zoals in de rechtszaak geeft zij in het interview niet aan hoe vaak dit gebeurt.”

“Klokkenluiders moeten kapot gemaakt worden” – BNR Nieuwsradio, 6 maart 2017
Radio-interview met luchtmachtpiloot en klokkenluider Victor van Wulfen.
“Vandaag is in feite een lakmoesproef voor al die regelingen die juist bescherming zouden moeten bieden en daarmee wordt nu eigenlijk voor het eerst de Wet Huis voor Klokkenluiders aan de praktijk getoetst.”

2016
Autoritair leiderschap bij Dienst Bewaken & Beveiligen – BNR Nieuwsradio, 16 november 2016
Interview met Janine van den Berg, politiechef Landelijke Eenheid
Interview met Jan Struijs, voorzitter Nederlandse Politiebond
“Het blijft rommelen in de top van de politie. De chef van de Dienst Bewaken en Beveiligen (DBB) van de Landelijke Eenheid van de politie heeft vandaag zijn functie neergelegd. ‘Er blijft wel een zweem van corruptie hangen’.

Klokkenluider Fred Spijkers aan het woord – NPO Radio 1, 18 augustus 2016
“Fred Spijkers weigerde in 1984 te liegen over de ware toedracht van de dood van munitiespecialist Rob Ovaa. Dit vormde het begin van een lange strijd tegen Defensie. Wat voor gevolgen heeft Spijkers zijn rol als klokkenluider voor hem gehad? Joline Cramer zocht hem op.”

Klokkenluider Vera Vrancken aan het woord – NPO Radio 1, 11 augustus 2016
“Vera Vrancken is één van de vier klokkenluiders in de zogenoemde HaZoDi-affaire: een geruchtmakende affaire binnen de Belgische politiezone Hasselt, Zonhoven en Diepenbeek. In 2011 zond het Belgische onderzoeksprogramma Panorama een reportage uit over vermeende misstanden binnen die politiezone. Joline Cramer reisde af naar België en sprak met Vrancken over de gevolgen van haar klokkenluidersrol.”

Klokkenluider Paul Schaap aan het woord – NPO Radio 1, 21 juli 2016
“Paul Schaap is de klokkenluider van de kernreactor in Petten. Verslaggever Maud van de Reijt zocht hem op.

Klokkenluider Harrie Timmerman aan het woord – NPO Radio 1, 14 juli 2016
“Vanaf 1 juli is de rechtsbescherming voor klokkenluiders vastgelegd in de wet Huis voor Klokkenluiders. Het melden van een misstand kan je leven ingrijpend veranderen. Vandaag het verhaal van klokkenluider Harrie Timmerman, gemaakt door Joline Cramer.”

Meer oog voor integriteit bij gemeenten – BNR Nieuwsradio, 12 juli 2016
“Er is meer oog voor integriteit bij gemeenten. Dat zegt bestuurslid Onderzoek van het Huis voor klokkenluiders Anne Mieke Zwaneveld in een interview met BNR Nieuwsradio. Volgens Zwaneveld helpt dat onder meer bij de bewustwording over dit onderwerp. Voorheen wisten veel werknemers niet goed wat een misstand precies was, wat integriteitschendingen nu eigenlijk zijn en wat ze ermee aanmoesten.”

Klokkenluider: ‘Ze hebben alles gedaan wat in hun macht lag om mij kapot te maken’ – BNR Nieuwsradio, 21 april 2016
Interview met Victor van Wulfen – deel 1
Interview met Victor van Wulfen – deel 2
“Victor van Wulfen werd door Defensie weggezet als psychiatrisch patiënt. Na een jarenlange strijd heeft hij nu eerherstel gekregen.”

De prijs van klokkenluiden: Willeke Ravenna – NPO Radio 1, 11 april 2016 (Klik op de afspeelbutton)
“Het leek bijna te mooi om waar te zijn: gratis naschoolse opvang. Dit kon bij kinderopvang ‘De Parel’ in Cappelle aan den IJssel. Eigenaar Moustapha A. vroeg in naam van de ouders bij de belastingdienst kinderopvangtoeslag aan. Dit werd rechtstreeks op zijn eigen bankrekening werd gestort.”

Aantal klokkenluiders neemt toe – NPO Radio 1, 11 april 2016 (Klik op de afspeelbutton)
“Het aantal mensen dat om advies heeft gevraagd bij het Adviespunt Klokkenluiders is met ruim 30 procent gestegen. Dat staat in het jaarverslag van het Adviespunt Klokkenluiders dat wordt aangeboden aan minister Plasterk van Binnenlandse Zaken.”

“Na jaren van voorbereiding komt er dan eindelijk een Huis voor Klokkenluiders” – NPO Radio 1, 1 maart 2016 (Vanaf 06’20” tot 11’05”)
Radio-interview met Prof. mr. Pieter van Vollenhoven.

“Huis voor Klokkenluiders biedt geen bescherming aan ZZP´ers” – BNR Nieuwsradio, 16 februari 2016
Radio-interview met ZZP Nederland en Transparency International Nederland.

2015
Paul Schaap over vernietigen van anonieme klokkenluidersbrieven gericht aan de Tweede Kamer – NPO Radio 1, 20 juni 2015 ((Vanaf 06’03” tot 11’30”)
“Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat brieven die anoniem naar de Tweede Kamer zijn verstuurd de shredder ingaan. Dat was tot deze week volgens de regels van de Kamer. “Het is onbegrijpelijk dat anonieme klokkenluidersbrieven worden vernietigd”, zegt Paul Schaap van de Expertgroep Klokkenluiders, die de Tweede Kamer adviseert. “Ik vind dat dit heel goed moet worden onderzocht. Deze procedure is heel onzorgvuldig.”

Staatssecretaris Dijksma: “Zwanendriften verbieden”Radio EenVandaag, 2 mei 2015
Radio-interview met EenVandaag-redacteur Jan Born.
“Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken trekt per direct de ontheffing in van twee families die als enigen ontheffing hebben voor het ringen van zwanen waarbij strafbare feiten worden begaan en ernstige misstanden zijn geconstateerd.”

Uitkomst jaarverslag Adviespunt Klokkenluiders zorgelijk – NPO Radio 1, 9 april 2015 (Klik bij ‘Luister terug’ op de afspeelbutton 09:00 – 10:00, fragment 07’11” tot 19’55”)
“Misstanden melden bij de baas leidt nog altijd tot negatieve ervaringen voor de betrokken werknemers, blijkt uit het jaarverslag van het Adviespunt Klokkenluiders. We spreken met Martin van Pernis en Marcel Gotlieb.”

Paul Schaap over de (gewijzigde) Wet Huis voor Klokkenluiders – NPO Radio 1, 9 april 2015 (Vanaf 39’18” tot 43’28”)
“In de Wet is opgenomen dat de ervaring en de deskundigheid van de Expertgroep gebruikt zal worden om het Huis in te richten. Wij verwachten dat de Expertgroep daar een belangrijke rol in gaat spelen.”

Gerrit de Wit over de (gewijzigde) Wet Huis voor Klokkenluiders – BNR Nieuwsradio, 8 april 2015
“Ten opzichte van de eerdere versie van de Wet is veranderd dat het Huis voor Klokkenluiders niet onder de Wet Nationale Ombudsman wordt geplaatst en dat er een zogenaamde bijzondere ZBO (Zelfstandig Bestuursorgaan) wordt ingericht met voldoende waarborgen voor onafhankelijkheid.”

Ronald van Raak over de (gewijzigde) Wet Huis voor Klokkenluiders – BNR Nieuwsradio, 8 april 2015
“Klokkenluiders lopen niet langer het risico om te worden ontslagen als ze ernstige maatschappelijke misstanden aan de kaak stellen. Het Huis voor Klokkenluiders biedt een veilige plek voor onafhankelijk onderzoek en ontslagbescherming. “Ik wil graag nog dit jaar de eerste steen leggen.”

2014
Een wet die klokkenluiders moet beschermen – Radio 1, 12 december 2014 (Vanaf 42’10” tot 46’10”)
“Wie de bouwfraude-zaak heeft gevolgd, ziet het beeld nog voor zich: klokkenluider Ad Bos werd ontslagen en aangeklaagd nadat hij gevoelige informatie meldde aan onderzoeksprogramma Zembla. Om toekomstige melders van misstanden bij de overheid of in het bedrijfsleven aan te moedigen, wil de SP een ’Huis voor Klokkenluiders’. Kamerlid Ronald van Raak vertelt in De Nieuws BV over zijn wetsvoorstel – het gaat niet om een fysiek huis, maar een wet.”

ChristenUnie-kamerlid Gert-Jan Segers over het klokkenluidershuis – Radio 1, 21 mei 2014
“Afluisterpraktijken, klokkenluiders en spionage. We raken er dit jaar niet over uitgesproken. Ook de politiek niet. Tweede Kamerleden van de SP, PvdA, GroenLinks, D66, ChristenUnie, Partij voor de Dieren en 50Plus dienden een initiatiefvoorstel in, de Wet Huis voor Klokkenluiders. Het voorstel kreeg een meerderheid in de Tweede Kamer, en vandaag was de Eerste Kamer aan de beurt. Gert-Jan Segers van de ChristenUnie is één van de initiatiefnemers van de Wet Huis voor Klokkenluiders.”

Klokkenluiders in het verdomhoekje – Radio 1, Tros  Nieuwsshow, 19 april 2014
“Deze week werd weer duidelijk hoe belangrijk het is dat werknemers en ambtenaren veilig melding moeten kunnen maken van misstanden. Arthur Gotlieb bouwde een dossier op van misstanden binnen de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa). Zo bleek deze week uit zijn documentatie dat de toezichthouder sjoemelde met financiële cijfers van ziekenhuizen. De maatschappij is er bij gebaat. Met de klokkenluider zelf loopt het vaak niet goed af. Voor hen wacht vaak: ontslag, gedwongen verhuizingen, jarenlange rechtszaken en grote emotionele en financiële schade. Arthur Gotlieb pleegde zelfs zelfmoord. Het beschermen van
klokkenluiders blijkt telkens weer moeilijk. We praten hierover met Gerrit de Wit, voorzitter van de Expertgroep Klokkenluiders en zelf klokkenluider.”

2012
Voorzitter Expertgroep Klokkenluiders over longarts Postmus van VUmc – Radio 1, 23 augustus 2012
“Het VU Medisch Centrum in Amsterdam heeft longarts Piet Postmus op non-actief gesteld. Hij trok in juli aan de bel bij de raad van toezicht van het VUmc en de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Door aanhoudende ruzies vreesde hij voor de veiligheid van patiënten die een ingreep moesten ondergaan op de afdeling longchirurgie. Wat vindt de Expertgroep Klokkenluiders van de zaak en kunnen ze iets voor de longarts betekenen?”

Gerrit de Wit: ‘Er zal veel duidelijk worden over bestuursculturen in ons land’ – Radio 1 Journaal, 14 mei 2012
“Gerrit de Wit, voorzitter van de Stichting Expertgroep Klokkenluiders, schreef mee aan het wetsvoorstel om klokkenluiders te beschermen. In het Radio 1 Journaal gaf hij bijkomende uitleg.”

2010
Klokkenluiders registreren steeds meer misstanden – Radio 1, 27 september 2010
“In het bankwezen, bij ziekenhuizen, bij gemeenten en provincies, stichting Expertgroep klokkenluiders registreert, ook tot eigen verbazing, op steeds meer plaatsen misstanden. Grote misstanden zelfs, want in een Nederlands ziekenhuis zou sprake zijn van sterfgevallen die nooit hadden mogen plaatsvinden. Aan het woord Gerrit de Wit, voorzitter van de Stichting Expertgroep Klokkenluiders.”

Betere bescherming klokkenluiders door Expertgroep – NOS Audio, 2 juni 2010
“Dit jaar is er tot nu toe één klokkenluider binnen de overheid geweest om een misstand te melden. Het zouden er veel meer kunnen zijn, een groep van bekende klokkenluiders heeft al zes meldingen binnengekregen. De officiële Commissie Integriteit Overheid, waar klokkenluiders zich kunnen melden “heeft haar bestaansrecht verloren”, zegt deze groep. Zij hebben zich nu officieel verenigd.”

2006
Klokkenluider Timmerman over fouten omtrent Schiedammer Parkmoord – VPRO Argos, 27 januari 2006 (Klik op afspeelbutton, fragment vanaf 3’27”)
“De commissie-Posthumus onderzocht de geruchtmakende fouten in de zaak van de Schiedammer parkmoord, waarin ontlastend bewijsmateriaal werd weggemoffeld. De onthulling van deze affaire wordt gezien als een belangrijke mijlpaal in de Nederlandse strafrechtpraktijk. De Tweede Kamer vergadert volgende week opnieuw over de aanbevelingen van Posthumus. Maar degene die de hele zaak aan het rollen heeft gebracht, heeft geen enkele blijk van waardering gekregen. Integendeel, hij is bij de politie de laan uitgestuurd. In Argos het verhaal van klokkenluider Harrie Timmerman. Met details die tot nu toe buiten de publiciteit zijn gebleven.”