ANBI-instelling & Giften

ANBI logo 1

ANBI-Instelling
Omdat de Stichting Expertgroep Klokkenluiders het algemeen belang dient is zij per 1 januari 2012 door de Belastingdienst te ‘s-Hertogenbosch aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) onder fiscaal nummer 8228.97.672 en dossiernummer 80.652.

Schenken aan een goed doel?
Bij schenkingen aan een goed doel zijn speciale fiscale regels van toepassing.
Vanaf 1 januari 2008 gelden de volgende fiscale voordelen voor ANBI’s:

  • Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.
  • Uitkeringen die een ANBI doet in het algemeen belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.
  • Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken, uiteraard binnen de daarvoor geldende regels.

Voor meer informatie over de aftrekbaarheid van giften klik hier of bel met de Belastingtelefoon op 0800 – 0543.

Gift of donatie
Ondersteunt u onze doelstellingen en wilt u ons financieel steunen?  Dat kan. U kunt uw gift of donatie overmaken op ons bankrekeningnummer (IBAN) NL53 ABNA 0539 5578 38 t.n.v. Stichting Expertgroep Klokkenluiders, onder vermelding van donatie. Wij zijn u zeer erkentelijk voor uw bijdrage!