Convenant Psychotrauma Diagnose Centrum

De Stichting Expertgroep Klokkenluiders heeft met ingang van 1 mei 2015 een convenant gesloten met het Psychotrauma Diagnose Centrum (PDC) te Diemen. Hoofddoel van de samenwerking met het PDC is het bieden van optimale psychosociale ondersteuning aan melders van maatschappelijke misstanden en klokkenluiders.

Het PDC is partner in de Arq Psychotrauma Expert Groep en richt zich specifiek op specialistisch diagnostisch onderzoek naar de psychische gevolgen van traumatische gebeurtenissen.

Voor nadere informatie verwijzen wij u naar het Convenant *

* Met het PDC is overeengekomen om de duur van het convenant te verlengen, in ieder geval tot het moment dat duidelijk is hoe het Huis voor Klokkenluiders zijn taakstelling ‘psychosociale hulpverlening’ invulling geeft.