Productportfolio

Feitenonderzoek & Rapportage
•  Expert-opinions *
•  Onderzoek naar (maatschappelijke) misstanden
•  Kwalificatie melder(s) en melding(en) van misstanden

•  Duiding verantwoordelijkheid
•  Vaststellen aansprakelijkheid
•  Vaststellen onrechtmatige daad

•  Vaststellen van immateriële schade
•  Vaststellen materiële schade & schadeberekening

Bemiddeling
•  Optreden als (Co)Mediator
•  Partijbegeleiding in mediation
•  Redigeren (arbeidsrechtelijke) Vaststellingsovereenkomsten
•  Vaststellingsovereenkomsten voor de publieke en de marktsector

Begeleiding en verwijzing
•  Psycho-sociale begeleiding
•  Verwijzing voor diagnosticering, second opinon, e.d.

Procesvertegenwoordiging
•  Optreden als raadsman
•  Optreden als (proces)gemachtigde

Ondersteuning
•  Maatwerk Redigering Klokkenluiderregeling marktsector
•  Opzetten Meldomgeving

•  Optreden als Vertrouwenspersoon

•  Bestuursondersteuning
•  Interimmanagement
•  Organisatieadvies
•  Interventie

•  Opleiding
•  Training

•  Media-ondersteuning

* Aan onderzoeksuitvoering en rapportage door de Expertgroep – al dan niet in samenwerking met haar (vaste) partners – worden hoge professionele eisen gesteld. Indien de Expertgroep een onderzoek instelt en daarvan een rapportage samenstelt, is de verslaglegging per definitie confidentieel. Wanneer de Expertgroep een Expert Opinion uitbrengt geldt eveneens vertrouwelijkheid. Een uitzondering betreft Expert Opinion op speciaal verzoek (bij Overeenkomst van Opdracht), waarbij de opdrachtgever besluit de Expert Opinion publiek bekend te maken.