Internationaal

2014

Aanbeveling van de Raad van Europa van 30 april 2014
Recommendation on the protection of whistleblowers – Aanbeveling van de Raad van Europa van 30 april 2014 (aangenomen door 47 landen) over het opzetten van een normatief, institutioneel en juridisch kader ter bescherming van klokkenluiders.
Explanatory memorandum to the recommendation – Uitleg bij de Aanbeveling van de Raad van Europa over bescherming van klokkenluiders.

2013

Vlaamse Klokkenluidersregeling (vanaf pag. 8) Wetten, Decreten, Ordonnanties en Verordeningen, Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie [C-2013/02044], 15 september 2013 – Wet betreffende de melding van een veronderstelde integriteitsschending bij de federale administratieve overheden door haar personeelsleden.