Advies & Ondersteuning

Bevindt u zich in een situatie waarin u advies en/of ondersteuning wenst van de Expertgroep Klokkenluiders, dan kunt u contact opnemen met de Expertgroep. (Via CONTACT in het linkermenu).

De taakstelling van de Expertgroep leest u hier.

De Expertgroep werkt nauw samen met verscheidene partners die actief zijn op (deel)terreinen die relatie hebben met het onderwerp ‘melden van misstanden’ en ‘klokkenluiden’. Deze samenwerkingspartners onderschrijven de doelstellingen van de Expertgroep en staan vermeld bij het onderdeel PARTNERS op deze website.

Indien u behoefte heeft aan professioneel advies en goede tips hoe om te gaan met ‘stress’ verwijzen wij u naar onderstaande ‘Publicatie Stress bij melders van misstanden en klokkenluiders’.

Psychosociaal Supportmodel Expertgroep 2015:

Psychosociaal 4

2014
Publicatie Stress bij melders van misstanden en klokkenluiders – Drs. A.P.J.M. (Ton) de Wijs (Raad van Advies Expertgroep), 22 mei 2014

2010
Organiseer tegenmacht – Praktijkblad Ondernemingsraad, oktober 2010

Organisatieadviseur Henk Stil (l) en (toenmalig) voorzitter Expertgroep Klokkenluiders Gerrit de Wit (r)

De OR moet spierballen tonen – Praktijkblad Ondernemingsraad, september 2010