Beloning

Publicatieplicht ANBI-instelling
Als Algemeen Nut Beogende Instelling (zie STICHTING > ANBI-INSTELLING) is het bestuur van de Stichting Expertgroep Klokkenluiders verplicht haar Beloningsbeleid openbaar te maken.

Beloning leden Raad van Advies Stichting Expertgroep Klokkenluiders
De leden van de Raad van Advies van de Stichting Expertgroep Klokkenluider zijn vrijwilligers zonder dienstverband met de Stichting.

In 2020 zijn geen vergoedingen aan de leden van de Raad van Advies uitgekeerd.