Expert opinions

Aan onderzoeksuitvoering en rapportage door de Expertgroep – al dan niet in samenwerking met haar (vaste) partners – worden hoge professionele eisen gesteld. Indien de Expertgroep een onderzoek instelt en daarvan een rapportage samenstelt, is de verslaglegging per definitie confidentieel. Wanneer de Expertgroep een Expert Opinion uitbrengt geldt eveneens vertrouwelijkheid. Een uitzondering betreft Expert Opinion op speciaal verzoek (bij Overeenkomst van Opdracht), waarbij de opdrachtgever besluit de Expert Opinion publiek bekend te maken.

2015
Stichting begint nieuw onderzoek naar vuurwerkramp – TV Enschede FM, 23 juli 2015

2010
Expert Opinion vermoeden misstand Ministerie van Justitie – Expertgroep Klokkenluiders i.o., 5 mei 2010