Integriteitsbeleid & Regeling vertrouwelijke informatie

De Stichting Expertgroep Klokkenluiders wil en moet een betrouwbare organisatie zijn. Integer gedrag van degenen die voor de Expertgroep werken en confidentieel omgaan met vertrouwelijke informatie zijn twee onderwerpen die daarbij van essentieel belang zijn. In dit kader zijn in de bestuursvergadering van de Expertgroep d.d. 24 februari 2017 een beleidsnota en de ‘Regeling zorgvuldig omgaan met (vertrouwelijke) informatie’ vastgesteld. Beide documenten zijn onderstaand raadpleegbaar:

Integriteitsbeleid Stichting Expertgroep Klokkenluiders

Regeling zorgvuldig omgaan met (vertrouwelijke) informatie Stichting Expertgroep Klokkenluiders