Taakstelling Expertgroep

De taakstelling van de Expertgroep vloeit voort uit de statutaire taakstelling van de Stichting Expertgroep Klokkenluiders en leest u hier.